Automatic translation by Google Translate. We cannot guarantee that it is accurate.

Helstu breytingar á reglugerðum BTÍ þann 10. september 2017

 

Breytingar á reglugerðum

Í samræmi við það sem kynnt var á formannafundi BTÍ þann 2. september sl. hafa verið gerðar nokkrar breytingar á sex reglugerðum BTÍ. Reglugerðirnar hafa verið birtar hér á heimasíðunni undir flipanum „Um BTÍ“ og „Lög/reglugerðir“. Greint er frá breytingunum í neðanmáli reglugerðanna. Var þessi vinna leidd af Auði Tinnu Bjarnadóttur stjórnarmanni og ritara BTÍ.  Var þessi  yfirferð orðin löngu tímabær.

Fyrir utan lagfæringar á stafsetningu eða óþarfa tvítekningu var um átján breytingar að ræða. Hluti breytinganna snýr að úreltum reglum sem uppgötvuðust við yfirferð stjórnar en einnig er um nýmæli að ræða. Í tilfelli nýmæla var reynt að vinna í góðu samstarfi við sambandsaðila hreyfingarinnar og breytingarnar kynntar á formannafundi BTÍ þann 2. september sl. Breytingarnar eru eftirfarandi:

 1. Á reglugerð BTÍ um aldursflokkamótaröð var gerð sú breyting að á lokamótinu verður keppt upp á hvert sæti í stað þess að hreinn átta manna útsláttur gildi. Með þessu móti fá leikmenn þrjá keppnisleiki hver ef um fulla þátttöku er að ræða, og er þetta sérstaklega gott fyrir þá leikmenn sem koma um langan veg á mótið.
 2. Við reglugerð BTÍ um Íslandsmót var bætt flokki 13 ára og yngri í tvenndarleik, til samræmis við það að keppt er í flokki 13 ára og yngri í tvíliðaleik og flokkakeppni. Einnig samræmist þetta góðri þátttöku undanfarin ár.
 3. Niðurlagi ákvæðis sömu reglugerðar um tilkynningar fjölmiðla var breytt úr „um leið og þau liggja fyrir“ í „um leið og þau hafa borist frá mótsstjórn“, til skýringar.
 4. Við reglugerð BTÍ um Grand Prix mót var bætt ákvæðinu: „Leikmenn skulu láta mótanefnd BTÍ vita um forföll sín eins fljótt og unnt er, svo mótanefnd geti boðað næstu leikmenn í röðinni til keppni.“ Leikmenn höfðu óskað eftir þessari viðbót.
 5. Í sömu reglugerð var tímabili Grand Prix móta breytt úr „október til mars“ í „september til maí“. Tímasetningu lokamótsins var breytt úr „apríl“ í „apríl eða maí“. Bæði er þetta til samræmis við framkvæmd og til þess að svara ákalli keppenda um dreifðara mótatímabil.
 6. Í keppnisreglum BTÍ var fjarlægð eldri 4. gr. þar sem sagði: „Félög eða einstaklingar sem óska að keppa erlendis verða að sækja um leyfi BTÍ til þess.“
 7. Fjarlægð var skylda mótsstjórnar til að tilnefna þriggja manna dómnefnd á hvert mót, sem ekki mætti keppa, úr 8. gr. sömu reglugerðar. Ákvæði um að yfirdómari mætti ekki keppa hélt sínum stað.
 8. Reglu 10. gr. sömu reglugerðar um 20 daga auglýsingafrest um mót var breytt í 10 daga frest. Óvirkum viðurlögum um að ekki mætti veita punkta fyrir seint auglýst mót var breytt í viðurlög um 5.000 kr. dagsektir fyrir að virða ekki þennan frest. Þessar breytingar tóku mið af athugasemdum skipuleggjenda og keppenda um að 20 daga auglýsingafrestur væri nokkuð rúmur en að þegar dagskrá móta væri auglýst með minna en viku fyrirvara væri það til verulegs óhagræðis fyrir fjölskyldufólk og iðkendur úti á landi. Því varð þetta niðurstaðan um breytingu og mun stjórn BTÍ leitast við að minna félög á þennan tímafrest þegar á reynir.
 9. Á 12. gr. sömu reglugerðar voru gerðar þær breytingar að taka út ákvæði um að félög skyldu skila mótaskráningum sínum í einu lagi og greiða fyrir þær í einu lagi. Einnig var bætt við ákvæði um að ef leikmaður standi í skuld við félag vegna mótsgjalda á fyrra móti félagsins sé félaginu heimilt að meina honum þátttöku fyrr en eftir skil á umræddum þátttökugjöldum.
 10. Fjarlægt var ákvæði í sömu reglugerð um að fella mætti niður keppni í flokkum þar sem 6 eða 8 leikmenn tilkynntu þátttöku, til samræmis við framkvæmd undanfarin ár.
 11. Tekin var út setning úr 16. gr. sömu reglugerðar um að hvert félag skyldi tilkynna BTÍ um keppnisbúning sinn fyrir upphaf hvers keppnistímabils.
 12. Bætt var við ákvæði í 16. gr. um það að lið í flokkakeppni skyldu ekki aðeins klæðast búningi félags síns heldur einnig gæta þess að klæðast samskonar keppnistreyjum. Þessi breyting var gerð vegna athugasemda keppenda og mótsstjóra.
 13. Í sömu reglugerð var fjarlægð setningin: „Hjá mótanefnd BTÍ fást tilbúnar töflur og þátttökueyðublöð.“
 14. Við lok flokkakeppnisreglugerðarinnar var bætt ákvæði í samræmi við ákall leikmanna um tímanlegri birtingar í skráningarkerfi BTÍ, Tournament Software. Tímanlegar skráningar eru jafnframt grundvöllur fyrir reglulegri uppfærslu styrkleikalistans. Ákvæðið hljóðar svo:

  „Félög skulu leitast við að skrá úrslit leikja jafnóðum inn í skráningarkerfi BTÍ, Tournament Software, eða annað kerfi sem seinna kann að koma til í þess stað. Tímanlegar skráningar sýna virðingu fyrir íþróttinni og eru henni til framdráttar.

  Þurfi mótsstjórn aðstoð við að læra á kerfið skal hún óska eftir þeirri aðstoð áður en mót er haldið og skal mótanefnd BTÍ veita þá aðstoð. Óski mótsstjórn eftir tölvubúnaði til þess að geta skráð jafnóðum skal mótanefnd BTÍ reyna að verða við þeirri ósk.

  Hafi mótsstjórn ekki skráð úrslit móts inn í skráningarkerfið innan þriggja daga frá lokum þess skal fulltrúi mótanefndar BTÍ sjá um skráningu móts og þá gæta þess að sú skráning eigi sér stað eigi síðar en sjö dögum frá lokum móts. Fyrir þessa vinnu verður innheimt tímagjaldið 4.000 kr./klst. og skal það greiðast eigi síður en 14 dögum eftir lok móts. Félagi er óheimilt að halda næsta mót sitt, hafi það ekki greitt skuld sína sem stafar af þessu, til BTÍ.

  Treysti mótsstjórn sér ekki til þess að skrá úrslit móts inn í skráningarkerfið á réttum tíma skal hún láta mótsstjórn BTÍ vita fyrir upphaf móts. Skal mótanefnd BTÍ þá útvega fulltrúa til þess að slá úrslit jafnóðum inn í skráningarkerfið og verður sama tímagjald tekið fyrir þá þjónustu.“
 15. Í reglugerð um styrkleikalista BTÍ voru aldursflokkamót færð úr vægi 1 í vægi 2 og nýja liðnum „utandeild í flokkakeppni“ bætt við undir vægi 1, sbr. næsta lið hér að neðan.
 16. Við reglugerð um flokkakeppni BTÍ var bætt heimild til þess að stofna til utandeildar í samráði við mótanefnd BTÍ, í samræmi við ákall ákveðinna leikmanna.
 17. Bætt var ákvæði við sömu reglugerð um það að stofnað verði til 2. deildar kvenna, og hvernig það myndi virka, ef skráð lið til 1. deildar kvenna verða einhvern daginn átta eða fleiri.
 18. Loks var ákvæði sömu reglugerðar um fyrirkomulag keppni breytt úr þriggja manna Corbillion kerfi í ólympískt liðakerfi, sbr. umræður á formannafundi og fyrri frétt. Þessi breyting var gerð í samræmi við óskir leikmanna um styttri viðureignir en einnig óskir um að tvíliðaleikur héldist sem hluti af viðureignum.

Einnig er rétt að nefna að stjórn BTÍ hefur ákveðið að reglur um lánsleikmenn í flokkakeppni 1. og 2. deildar, sbr. umræðu á formannafundi, hafi ekki verið nógu nákvæmlega yfirfarnar af stjórninni og jafnframt ekki nógu vel kynntar leikmönnum til þess að þær geti komið til skoðunar fyrir upphaf komandi keppnistímabils. Stjórn BTÍ hyggst þó taka til skoðunar þær reglugerðartillögur sem henni hafa borist og telur margt jákvætt við þær. Heldur sú vinna áfram.

Stjórn BTÍ hefur það að markmiði að reglur hreyfingarinnar séu skýrar, sanngjarnar, í samræmi við framkvæmd og taki mið af reynslu og þekkingu félagsmanna. Því eru allar ábendingar um mistök eða sjálfstæðar tillögur velkomnar til stjórnar. Áfram verður áfram farið yfir hverja og eina tillögu. Saman hjálpumst við að við að byggja betri íþrótt og mikilvægur hluti af þeirri uppbyggingu felst í vel ígrunduðum reglum.

Stjórn BTÍ

Aðrar fréttir