Automatic translation by Google Translate. We cannot guarantee that it is accurate.

Uppfærðar COVID 19 reglur er snúa að áhorfendum

Heilbrigðisyfirvöld hafa ákveðið að hnykkja á reglum um áhorfendur á íþróttaviðburðum. Mjög mikilvægt er að þessum reglum sé hlýtt í hvívetna.

Heimilt að hafa að hámarki 200 áhorfendur í einu rými á íþróttaviðburðum að uppfylltum eftirfarandi skilyrðum:

  • Allir gestir séu skráðir, a.m.k. nafn, kennitala, símanúmer og sæti. Geyma þarf upplýsingar um áhorfendur í tvær vikur eftir viðburð vegna rakningar.
  • Allir gestir séu sitjandi í númeruðum sætum og ekki andspænis hvor öðrum. Númera skal sæti svo 1m er að lágmarki í næsta áhorfanda á alla kanta. Áhorfendur skulu sitja í því sæti sem þeim er úthlutað, ekki er leyfilegt að skipta á sætum.
  • Allir gestir noti andlitsgrímu.
  • Tryggt sé að fjarlægð milli ótengdra gesta sé a.m.k. 1 metri. Á við börn og fullorðna.
  • Veitingasala er heimil skv. skilyrðum þar um.
  • Komið verði eins og kostur er í veg fyrir frekari hópamyndun fyrir viðburði, í hléi og eftir viðburð.

Ef ekki er hægt að uppfylla eitthvert ofangreindra skilyrða gildir 50 manna hámark í rými.

Áhorfendasvæði skal vera aðskilið keppnissvæðinu og engin blöndun á áhorfendum og þátttakendum er heimil.

Nauðsynlegt er að búið sé að reikna út stærð áhorfendasvæða og þá fjölda áhorfenda í rýmið sem um ræðir með tilliti til að allir ótengdir aðilar geti haldið 1m nándarregluna. Gera skal ráð fyrir rúmlega 2 m2 fyrir hvern einstakling

Uppfærðar COVID 19 reglur BTÍ

Aðrar fréttir